Forum Radyo Piryolu  
Ana Sayfa  |  Yardım  -  Üyeler  -  Giriş  -  Kayıt


 
SEYYİD NESİMİ           (gösterim sayısı: 1.027)
Yazan Konu içeriği

bosluk

admin
[admin]
Site Kurucusu

Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi: 18.08.2017
İleti Sayısı: 5
Şehir: Gizli
Durum: Forumda Değil

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Konu Tarihi: 15.10.2017- 13:23
Resim Ekleme

[color=rgb(29, 33, 41)]Bende sığar iki cihân ben bu cihâna sığmazam[/color]Cevher-i lâmekân benim kevn ü mekâna sığmazam[/color]Kevn ü mekândır âyetim zâta gider bidâyetim[/color]Sen bu nişân ile beni bil ki nişâne sığmazam[/color]Kimse gümân ü zann ile olmadı Hakk ile biliş[/color]Hakkı bilen bilir ki ben zann ü gümâna sığmazam[/color]Sûrete bak vü ma'nîyi sûret içinde tanı kim[/color]Cism ile cân benim velî cism ile câna sığmazam[/color]Hem sadefim hem inciyim haşr ü sırât[/color]Bunca kumâş ü raht ile ben bu dükâna sığmazam[/color]Genc-i nihân benim ben uş ayn-ı ayân benim ben uş[/color]Gevher-i kân benim ben uş bahr ile kâna sığmazam[/color]Arş ile ferş ü kâf ü nûn bende bulundu cümle çün[/color]Kes sözünü uzatma kim şerh u beyâna sığmazam[/color]Gerçi muhît-i a'zâmım adım âdem durur âdemim[/color]Dâr ile kün fekân benim ben mu mekâna sığmazam[/color]Cân ile hem cihân benim dehr ile hem zamân benim[/color]Gör bu latifeyi ki ben dehr ü zamâna sığmazam[/color]Encüm ile felek benim vahy ile melek benim[/color]Çek dilini vü epsem ol ben bu lisâna sığmazam[/color]Zerre benim güneş benim çâr ile penc ü şeş benim[/color]Sûreti gör beyân ile çünkü beyâna sığmazam[/color]Zât ileyim sıfât ile Kadr ileyim Berât ile[/color]Gül-şekerim nebât ile piste-dehâna sığmazam[/color]Şehd ile hem şeker hem şems benim kamer benim[/color]Rûh-ı revân bağışlarım rûh-ı revâna sığmazam[/color]Tîr benim kemân benim pîr benim civân benim[/color]Devlet-i câvidan benim îne vü âna sığmazam[/color]Yer ü gökü düzen benim geri dönüp bozan benim[/color]Cümle yazı yazan benim ben bu dîvâna sığmazam[/color]Nâra yanan şecer benim çarha çıkar hacer benim[/color]Gör bu odun zebânesin ben bu zebâne sığmazam[/color]Gerçi bugün Nesîmîyim Hâşîmîyim Kureyşîyim[/color]Bundan uludur âyetim âyet ü şâna sığmazam[/color]Seyyid Nesimi’nin yaşamıyla ilgili birçok kaynak vardır. Bu kaynaklar Nesimi’yi çeşitli yerlerde göstermektedirler. Latifi Tezkiresi onu “Bağdat’ta Nesim nahiyesinde tevellüd etmiştir.” diye vermektedir. Yine bir başka kaynak ise “Irak halkındandır” demektedir. Tebrizlidir, Diyarbakırlıdır, Nusaybinlidir gibi notlarda bulunmaktadır. Bu notların fazla olma sebebi Nesimi’nin gezginci bir ozan olmasından ileri gelmektedir. Bu nedenle Nesimi’nin nerede doğduğu bilinmediği gibi, doğum tarihi konusunda da kesin bir kayıt yoktur. Nesimi ile ilgili bilinen en önemli bilgi ise onun Aleviliğin bir kolu olan Hurufilik koluna mensup olduğudur. [/color]
Seyyid Nesimi şiirlerini Türkçe yazmış ve Türkçe konuşmuştur.Bir yerde fazla kalamamış, sürekli dolaşmıştır. Anadolu’da başka yerleri gezerek mensup olduğu tekkenin fikirlerini ve eylemlerini yaymıştır. Gittiği her bölgede kendine özgü şiirlerini söylemiş, ora insanıyla kaynaşmış, onlardan ayrı birisi olmadığını da göstermiştir.Yunus Emre gibi tekkeler arası ilişkileri de yürütmek, gezmekten hoşlanmış, bunu yaşamının bir parçası sayarak içtenlikle yapmıştır.Eski kaynaklar Nesimi için şunları söylemektedirler; “ Nesimi nesbi doğru olan yüksek dereceli Seyitlerdendir. İyi tahsil görmüş ve zamanın medreselerinde okutulan bilimleri öğrenmiştir. Tarikat ve meşayih yani şeyhlerinin gizemlerine iyi aşinalığı vardır.”Nesimi Fazullah Hurufi’nin halifesi olduktan sonra, onun fikirleri ışığında büyük ve uzun geziler yapmış, Hurufilik düşüncelerini yaymağa çalışmıştır.Seyyit Nesimi sıradan bir ozan olmayıp, kendisini yetiştirmiş, hatta kendisinden önce gelen bütün ozan ve bilginleri incelemiştir. Hurufi düşüncesini Alevilik düşüncesinin içerisinde eriterek, bu felsefeye çok şeyler kazandırmıştır. Nesimi hem Mevlana’yı, Yunus’u okumuş hem de onların şiirlerinde geçen Hallacı Mansur’a büyük bir hayranlık duymuştur. Hallacı gibi “Enel Hak” demekten çekinmemiştir. Nesimi’nin korkusuzca savunduğu fikirleri yüzünden her yerde aranmış, bulunduğu yerde şeriat hükümleri gereği ortadan kaldırılacağı sıralarda Anadolu topraklarında on yıldan fazla saklanarak fikirlerini ödünsüz biçimde Anadolu insanına, Türklere Türkmenlere ve diğer kavimlere anlatmıştır. Ankara Savaşı öncesi Anadolu Alevi Türkmenleri onu bağrına basmış, kendi görüşlerinden birisi olduğunu, Nesimi’nin de bir Alevi büyüğü ve öncüsü olduğunu çabuk benimsemişlerdir.Timur’un Anadolu topraklarına saldırısı sonucu birçok Hurufi halifesi de bu topraklardan Balkanlar tarafına kaçarken, Nesimi ne yazık ki Halep’e gitmiş. Halep’te de düşüncelerinden taviz vermemiştir. Nesimi, hep zındıklıkla, sapkınlıkla suçlanmış, ancak onun görüşlerine kimse yanıt vermemiş, bu bilinçsiz, tavır Halep Müftüsü’nün caniyane fetvasıyla derisi yüzülerek, canilerin ödüllendirilmesi yolu seçilmiştir. Halkın gözü önünde derisi yüzülerek ortalığa bırakılan Nesimi yine de düşüncelerinden ödün vermemiş, yüzülen derisini sırtına örtünerek Halep sokaklarında insanların korkunç bakışları arasında yürümeye devam etmiştir.Hatta şöyle bir söylenti kulaktan kulağa yayılarak bugünlere ulaşmıştır. Nesimi yüzülürken hıncını alamayan fetva müftüsü şöyle demiş “Bunun kanı pistir, bir uzva damlasa o uzvun kesilmesi gerekir.” Tam bu sırada Nesimi’nin bir parça kanı katil müftünün şahadet parmağının üstüne sıçramış. Meydanda bulunan halk, “Müftü Efendi fetvanıza göre parmağınızın kesilmesi gerekir.” Bunu duyan Katil Müftü Nesne gerekmez diyerek parmağındaki kanı yıkayarak ortadan kaldırmıştır. Bunun üzerine Nesimi şöyle seslenmiş:Zahida bir parmağın kessen dönüp halktan kaçarGör bu miskin aşığı serpa sayarlar ağlamazNesimi’nin ölüm tarihi olarak 1404 kayda alınmıştır. Nesimi’nin ölümü ardından Türkmen Alevileri “Mehdi, Gaip Erenleri, Tanrı’ya çekildi, gökyüzüne süzüldü, kendisine geldi, kendisiyle bütünleşti” derken “Halep’in on iki kapısından on ikisinde de aynı anda çıktığını” söylemişlerdir.


Bu ileti en son admin tarafından 15.10.2017- 13:26 tarihinde, toplamda 2 kez değiştirilmiştir.
 Forum Ana Sayfası

 Bu konuyu 1 kişi görüntülüyor:  1 Misafir, 0 Üye
 Bu konuyu görüntüleyen üye yok.
Tema: F-Tema  |  Ferhat Aydın 
Forum Radyo Piryolu

Forum Mobil RSS